Uitzenden van (tijdelijke) arbeidskrachten

Uitzenden is een manier om te voorzien in (tijdelijke) arbeidskrachten, bijvoorbeeld wanneer u piek drukte heeft , bij ziekte of als u om andere redenen niet goed kunt voorspellen hoeveel werk en hoelang de werkzaamheden aanhouden. Wanneer u een vacature heeft meldt u deze bij ons aan en gaan wij op zoek naar een geschikte en gemotiveerde kandidaat. Als een kandidaat bij u aan de slag gaat leggen wij dit schriftelijk vast. Hierin staat onder meer welk loon en het bijbehorende tarief, wie waar verantwoordelijk voor is en de duur van de opdracht. Ook leggen we vast in welke fase de uitzendkracht valt. TipTop Personeelsdiensten hanteert het ABU Cao en de daarbij behorende fasesystematiek.
Fase A:
In deze 2 fases hebben zowel de werkgever alsmede de werknemer maximale flexibiliteit in contractvorm en duur van het contract gedurende 78 weken.

Fase B:
In deze fase krijgt een werknemer zekerheden in de vorm van urengaranties tijdens het detacheren.

Fase C:
Nadat fase A en B zijn doorlopen, is er bij het voortzetten van dezelfde werkzaamheden recht op een contract voor onbepaalde tijd.

Heeft u snel extra krachten nodig? Doordat u een grote opdracht binnen heeft gehaald. Dan kunnen onze uitzendkrachten ingezet worden om de extra werkzaamheden te verzetten.
Wij beschikken over een database met veelzijdig en gemotiveerde uitzendkrachten die in de regel snel ingezet kunnen worden. Hierdoor kunnen wij u voorzien in onverwachte personeelsvraag.

Waarom kiezen voor TipTop Personeelsdiensten?

Uw wensen en eisen zijn ons startpunt
Wij zijn betrokken en fungeren graag als verlengstuk van uw organisatie.
Korte lijnen
Wij verzorgen voor u de werving en selectie
Wij ontnemen u de contractuele rompslomp